דפים

יום חמישי, 27 בפברואר 2014

מפירות מאכל וסרק לזיהוי עצים לפי עלים

שלום רב לקוראי דואר המרחב!
כל מי שלא הכין פסל מפירות סרק לא טעם טעמה של יצירתיות מימיו.
בשבוע שלפנינו נלמד להכיר עצים לפי צורת העלים שלהם.
במרכז המחשב רביעיות וטבלת מיון.
במרכז המדע תערוכת עלים שמחכים לזיהוי.
במרכז הספר סיפורה של משפחת עלים שהתפזרה לכל עבר וסיפור אדם וחוה שהתכסו בעלים.
במרכז היצירה ניצור סימניות שקופות עם עלים בצורות שונות.
מי שגדלים בסביבתו עצים עם עלים בצורה מעניינת מוזמן לשלוח להראות במליאה וליצירה.
למידה מעניינת וכל טוב.
הילה ואביבה. 

יום חמישי, 20 בפברואר 2014

מהשקד אל המיון השני: עצי פרי ועצי סרק


שלום רב לכל קוראנו!
ההכרות עם עץ השקד הייתה חוויה של חושים: מיששנו את הענפים, ראינו והרחנו פרחים ועלים ראשונים אחרי השלכת וטעמנו שקדים טעימים מאד.
בשבוע הבא נלמד עוד מיון נוסף של עצים: עצי פרי ועצי סרק.
במחשב משימת מיון בין פירות מאכל ופירות סרק (מצורפת למכתב למי שרוצה לפעול גם בבית). תפזורת ומצגת על פרח והפרי המתפתח ממנו.
במרכז המדע נבחין  בין עצי פרי לסרק ונצא למצוא מאלו ומאלו.
במרכז הספר נספר מדוע העליבו עצי פרי את עצי הסרק. וגם על מר זוטא ועץ התפוחים שלו.
במרכז היצירה ניצור בעלי חיים מפירות סרק.
מי שגדלים בקרבתו עצים עם פירות סרק מוזמן לשלוח מהם למרחב לצורך היצירה.
למידה מהנה לכולם!
הילה ואביבה.

 

יום חמישי, 13 בפברואר 2014

מנשירים וירוקי עד לעץ השקד עם פריחתו


שלום וברכה לכל קוראנו!
סיימנו להבחין בין עץ נשיר לירוק עד ועכשיו עם פריחת השקד בבית הספר, נקדיש לו את השבוע הבא.
במרכז המחשב משחק קו נקודה לחיבור כדי ליצור עץ שקד.
במרכז המדע דף תצפית וחקר על השקד: עלים ראשונים אחרי השלכת- מהי צורתם, מבנה הפרח וכמובן טעמו של השקד- עם שקדים לרוב שסיפקו לנו משפחת גוריון מגבע.
במרכז הספר סיפורי שקדים: על העץ שמתעורר ראשון מהשלכת ומבשר את האביב, על הילד שקד שנטע עץ שקד ועוד...
במרכז היצירה ניצור ענפי שקד מפלסטלינה אותה נמרח על בריסטול ונצפה בדבק.
שיהיה שבוע למידה משמעותי ומעניין.
הילה ואביבה.