דפים

יום חמישי, 6 בפברואר 2014

מחלקי העץ למיון: נשירים וירוקי עד


שלום רב לכל קוראנו!
למרות הרצון העז לפצוח בשבוע השקד, בשל הקור נותר השקד שלנו עם ניצנים ספורים וגם הם גבוהים. לכן החלטנו לדחות את שבוע השקד. תודה רבה לגיל גוריון מגבע, אבא של יותם מא'2, שתרם לנו ביד רחבה שקדים בקליפתם כדי שנדע איך הם נראים על העץ. השקדים ואנחנו נמתין עוד שבוע בסבלנות.
וכך התפננו לעסוק במיון העצים הראשון: עצים נשירים וירוקי עד!
במרכז המחשב המשחק בית לכל עץ. כמו כן אחראי המחשב למדו בשעה הפרטנית למצוא את השיר "שלכת" הנקרא גם "בדידות"  ביו טיוב והם יקרינו אותו במליאות בצרוף תצלומי עצים שימצאו בגוגל..
במרכז מדע דף להבנת תופעת השלכת ותחרות מציאת עצים ירוקי עד ועצים נשירים ברחבי ביה"ס.
במרכז הספר: סיפורו של עלה, "השלקט" ופיית השלכת.
במרכז היצירה ניצור מסגרת לתמונה בקישוט עלי שלכת.
מי שימצא בטיולי השבת עלי שלכת יכול לשלוח למרחב.
למידה מעניינת לכולם.
הילה ואביבה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה